Kirjallinen kysymys E-7339/10 Konstantinos Poupakis (PPE) ja Theodoros Skylakakis (PPE) komissiolle. Teollisuusalueiden ympäristön saastuminen ja asukkaiden ja työntekijöiden terveyden vaarantuminen