Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/545 a Comisiei din 31 martie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a uleiului extras din microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 2082]