P8_TA(2017)0252 Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) P8_TC1-COD(2016)0186 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033