Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie kumulacji między Unią Europejską a niektórymi państwami należącymi do grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („państwami AKP”) stosującymi umowy o partnerstwie gospodarczym, innymi państwami AKP oraz krajami i terytoriami zamorskimi Unii Europejskiej na mocy umów o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami CARIFORUM, państwami Pacyfiku oraz państwami Afryki Wschodniej i Południowej