Obavijest Europske komisije o kumulaciji između Europske unije i određenih država iz Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država („države AKP-a”) koje primjenjuju SGP, ostalih država AKP-a i prekomorskih zemalja i područja Europske unije na temelju sporazumâ o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država CARIFORUM-a, pacifičkih država i država Istočne i Južne Afrike