Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού («κράτη ΑΚΕ»), τα οποία εφαρμόζουν ΣΟΕΣ, άλλων κρατών ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών CARIFORUM, των κρατών του Ειρηνικού και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής