Europa-Kommissionens meddelelse om kumulation mellem Den Europæiske Union og visse stater, der tilhører gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (»AVS-staterne«) og anvender en økonomisk partnerskabsaftale, andre AVS-stater og Den Europæiske Unions oversøiske lande og territorier inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler mellem Den Europæiske Union og Cariforum-staterne, Stillehavsstaterne og staterne i det østlige og sydlige Afrika