Oznámení Evropské komise o kumulaci mezi Evropskou unií a některými státy patřícími do skupiny afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „státy AKT“), které uplatňují dohodu o hospodářském partnerství, ostatními státy AKT a zámořskými zeměmi a územími Evropské unie v rámci dohod o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy CARIFORA, tichomořskými státy a státy východní a jižní Afriky