A Bizottság (EU) 2020/1572 végrehajtási rendelete (2020. október 28.) az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletnek a tejtermékek és rovarok Európai Unióba történő beléptetése vonatkozásában engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)