Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1572 af 28. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 for så vidt angår lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre mejeriprodukter og insekter til Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst)