Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1572 ze dne 28. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)