Kohtuasi F-119/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. veebruari 2011 . aasta otsus — Strack versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Lepitusmenetlus — Huve kahjustav akt — Personalieeskirjade artikkel 73 — Konsolideerimine — Esialgne hüvitis)