ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1718/98 του Gerhard HAGER προς την Επ τροπή. Τέλη ραδιοφωνίας/τηλεοράσεως ORF