Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen av Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht i målet ADCADA Immobilien AG PCC mot Finanzmarktaufsicht (Mål E-10/20) 2020/C 436/07