Zahtjev za savjetodavno mišljenje Suda EFTA-a koji je podnijela Komisija za žalbe Tijela za nadzor financijskog tržišta Kneževine Lihtenštajn (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) u predmetu ADCADA Immobilien protiv Finanzmarktaufsicht (Predmet E-10/20) 2020/C 436/07