Молба до Съда на ЕАСТ от Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht за консултативно становище по дело ADCADA Immobilien AG PCC/Finanzmarktaufsicht (дело E-10/20) 2020/C 436/07