SKRIFTLIG FRÅGA E-3073/03 från Ioannis Marínos (PPE-DE) till kommissionen. Avgifter för banktransaktioner i Grekland.