Europaparlamentets resolution av den 31 maj 2018 med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (2017/2064(INL))