Kawża T-732/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2020 – Valencia Club de Fútbol vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Għajnuna mogħtija minn Spanja lil ċerti klabbs tal-futbol professjonali – Garanzija – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern – Vantaġġ – Impriża f’diffikultà – Kriterju ta’ investitur privat – Linji Gwida għall-Għajnuna mill-Istat dwar is-Salvataġġ u r-Ristrutturazzjoni ta’ impriżi f’diffikultà – Ammont tal-għajnuna – Benefiċjarju tal-għajnuna – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni”)