Sag T-732/16: Rettens dom af 12. marts 2020 — Valencia Club de Fútbol mod Kommissionen (Statsstøtte – støtte ydet af Spanien til visse professionelle fodboldklubber – garanti – afgørelse, hvormed støtten erklæres uforenelig med det indre marked – fordel – kriseramt virksomhed – kriteriet om den private investor – rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder – støttebeløb – støttemodtager – princippet om forbud mod forskelsbehandling – begrundelsespligt)