Дело T-732/16: Решение на Общия съд от 12 март 2020 г. — Valencia Club de Fútbol/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени от Испания в полза на някои професионални футболни клубове — Гаранция — Решение, което обявява помощите за несъвместими с вътрешния пазар — Предимство — Предприятие в затруднение — Критерий за частния инвеститор — Насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение — Размер на помощта — Получател на помощта — Принцип на недопускане на дискриминация — Задължение за мотивиране)