Wykaz agencji oraz laboratoriów upoważnionych przez państwa trzecie do wypełnienia dokumentów, które muszą towarzyszyć każdej partii wina przywożonej do Wspólnoty (Art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001)