Pisemne zapytanie E-1759/10 skierowali: Elena Oana Antonescu (PPE) i Rareş-Lucian Niculescu (PPE) do Komisji. Ramy prawne Unii Europejskiej służące ocenie zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą wywołać substancje o właściwościach mogących powodować zaburzenia endokrynologiczne