Conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 8 juli 2010. # Ministero dell’Economia e delle Finanze en Agenzia delle Entrate tegen Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in vereffening tegen Agenzia delle Entrate en Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) en Ministero delle Finanze tegen Michele Franchetto (C-80/08). # Verzoeken om een prejudiciële beslissing: Corte suprema di cassazione - Italië. # Prejudiciële verwijzing - Ontvankelijkheid - Staatssteun - Aan coöperatieve vennootschappen toegekende belastingvoordelen - Kwalificatie als staatssteun in de zin van artikel 87 EG - Verenigbaarheid met gemeenschappelijke markt - Voorwaarden. # Gevoegde zaken C-78/08 tot C-80/08. TITJUR Paint Graphos