Komisjoni määrus (EL) 2018/687, 4. mai 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, bensovindiflupüüri, bifentriini, biksafeeni, kloorantraniliprooli, deltametriini, flonikamiidi, fluasifop-P, isofetamiidi, metrafenooni, pendimetaliini ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (EMPs kohaldatav tekst)$