Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/607 van de Raad, en van Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/606 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua 2020/C 146 I/01