Υπόθεση C-491/17: Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 28ης Μαΐου 2018 [αίτηση του Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Hoteles Pinero Canarias SL κατά Keefe, ανίκανου για δικαιοπραξία ενήλικου, εκπροσωπούμενου στη δίκη από τον Nik Eyton