Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2059/2000 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση