Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την "Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίμων"