Γραπτή ερώτηση E-7699/10 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Ενεργειακή πολιτική και τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου