2003/764/EG: Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2003 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan, met betrekking tot Kaapverdië, Belize, Frans-Polynesië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Nederlandse Antillen (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3666)