2003/764/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, για τροποποίηση της απόφασης 97/296/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή που αφορά το Πράσινο Ακρωτήριο, το Μπελίζε, τη Γαλλική Πολυνησία, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Ολλανδικές Αντίλλες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3666]