ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0376/00 υποβολή: Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ακριβότερα δίδακτρα για την φοίτηση σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.