Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "Η ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών μέσω μιας ενεργού πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών"