ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2022/01 υποβολή: Elizabeth Lynne (ELDR) προς το Συμβούλιο. Αμερικανική μελέτη για τις σεξουαλικές προτάσεις προς παιδιά στο Διαδίκτυο.