Πρόσκληση υποβολής προτάσεων SCR/111402/C/G της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας ΜΚΟ 2000