KIRJALLINEN KYSYMYS E-2736/00 esittäjä(t): Charles Tannock (PPE-DE) komissiolle. Ennalta varautumisen periaatteen soveltamisen johdonmukaisuus.