Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2772/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1964/82 ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości