2000 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2772/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1964/82, nustatantį specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas