Komisjoni määrus (EÜ) nr 2772/2000, 18. detsember 2000, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused