ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1070/00 υποβολή: Gianfranco Fini (UEN) και Francesco Turchi (UEN) προς την Επιτροπή. Χρηματοδοτήσεις για το Viterbo και την επαρχία του στο πλαίσιο του στόχου 2.