Ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 για την "ηλεκτρονική προσβασιμότητα" — βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία των γνώσεων