Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδίας