Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ανακοίνωση σε συνέχεια του πράσινου βιβλίου για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ