Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενημέρωση του καταλόγου των υπό εξέταση μερών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής σχετικά με την άδεια για απαλλαγή της εισαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από την επέκταση του δασμού αντιντάμπινγκ