ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3690/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους πόρους σχετικά με το πρόγραμμα Daphne για το Δήμο Φλωρεντίας.