ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3488/02 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE)και Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Το θέμα της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πειθαρχική δίωξη της Marta Andreasen.