Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του βιβλιοθηκονόμου/αρχειοθέτη — Αριθμός αναφοράς: 03/EJ/12