Zaak T-55/01: Beroep, op 9 maart 2001 ingesteld door Asahi Vet SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen