ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0519/00 υποβολή: Elizabeth Lynne (ELDR) προς την Επιτροπή. Διαφάνεια.